develop own website

KEANGGOTAAN

  • Keanggotaan KOSPEK terbuka kepada kakitangan MPK dan bekas kakitangan MPK.
  • Permohonan untuk menjadi anggota akan diputuskan didalam mesyuarat lembaga pengarah KOSPEK dan yuran pendaftaran masuk dikenakan sebanyak RM10.00.
  • Kakitangan yang telah menjadi anggota akan dibuat pemotongan gaji untuk caruman saham dan yuran mengikut kadar gaji seperti berikut:-
  • Anggota layak membuat permohonan pembiayaan setelah menjadi anggota selama 6 bulan.
  • Menurut perenggan 50 (b) Akta, setiap anggota hendaklah melanggan RM100.00 syer sebagai sumbangan minimum dan hendaklah dijelaskan dalam tempoh lima bulan. Syer minimum ini tidak boleh dikeluarkan kecuali selepas keanggotaan anggota itu tamat.
  • Menurut seksyen 28 Akta, tiap-tiap anggota yang telah menjelaskan bayaran RM100.00 syer boleh melaksanakan segala hak, kewajipan dan liability sebagai seorang anggota, sebagaimana yang terkandung di dalan Undang-Undang Kecil ini.

MODAL CARUMAN SAHAM

TAHUNYURAN ( RM )SAHAM ( RM )JUMLAH ( RM )
20167,712,286
2,684,86010.397,146
20178,190,248
3,637,488
11,827,736
20188,164,401
3,676,08411,840,485
Jan - Jun 20198,047,7603,595,86911,643,629
Mobirise

CARTA CARUMAN ANGGOTA DARI TAHUN 2014 - 2018

Mobirise

Peningkatan bagi tahun 2018 berbanding 2017 adalah sebanyak RM12,749 iaitu peningkatan sebanyak 0.001%.


CARTA ASET SEMASA DARI TAHUN 2014 - 2018

Mobirise

Penurunan jumlah aset semasa bagi tahun 2018 berbanding 2017 adalah sebanyak RM 2,401,858 iaitu menurun sebanyak 35%.

CARTA BAYARAN DIVIDEN DARI TAHUN 2014 - 2018

Mobirise

Agihan dividen kepada anggota untuk modal saham dan modal yuran bagi tahun 2018 berbanding 2017 menurun (saham) dan menurun (yuran) sebanyak :-

Modal Saham RM106,423 (29%) – Penurunan RM363,749 – RM257,326)

Modal Yuran RM82,678 (25%) – Peningkatan RM327,610 – RM244,932)


BIL KADAR GAJI POTONGAN MODAL YURAN
ANGGOTA SEBULAN
1Kurang Daripada Satu Ribu Ringgit
(<RM 1,000.00)
RM 30.00
2Satu Ribu Satu Ringgit Hingga Satu Ribu Lima Ratus
(RM 1,001.00 – RM 1,500.00)
RM 40.00
3Satu Ribu Lima Ratus Satu Ke Atas
(>RM 1,500.00)
RM 50.00

Sila muat turun borang yang berkenaan untuk sebarang urusan

BORANG
Borang Pendaftaran AnggotaMuat Turun
Borang Tambah Saham AggotaMuat Turun
Borang Tambah Yuran AnggotaMuat Turun
Borang Tarik Diri AnggotaMuat Turun
ALAMAT

WISMA KOSPEK MPK Berhad
B-822, Tingkat 1, Jalan Bukit Ubi, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur

HUBUNGI

Telefon :09-5156416 / 09-5156418
Faks : 09-5156417
Email : kospekmpk263@gmail.com