KEANGGOTAAN

online site builder
  • Keanggotaan KOSPEK terbuka kepada kakitangan MBK dan bekas kakitangan MBK.
  • Permohonan untuk menjadi anggota akan diputuskan didalam mesyuarat lembaga pengarah KOSPEK dan yuran pendaftaran masuk dikenakan sebanyak RM10.00.
  • Kakitangan yang telah menjadi anggota akan dibuat pemotongan gaji untuk caruman saham dan yuran mengikut kadar gaji seperti berikut:-
  • Anggota layak membuat permohonan pembiayaan setelah menjadi anggota selama 6 bulan.
  • Menurut perenggan 50 (b) Akta, setiap anggota hendaklah melanggan RM100.00 syer sebagai sumbangan minimum dan hendaklah dijelaskan dalam tempoh lima bulan. Syer minimum ini tidak boleh dikeluarkan kecuali selepas keanggotaan anggota itu tamat.
  • Menurut seksyen 28 Akta, tiap-tiap anggota yang telah menjelaskan bayaran RM100.00 syer boleh melaksanakan segala hak, kewajipan dan liability sebagai seorang anggota, sebagaimana yang terkandung di dalan Undang-Undang Kecil ini.

MODAL CARUMAN SAHAM

TAHUNYURAN ( RM )SAHAM ( RM )JUMLAH ( RM )
20178,190,248 3,637,48811,827,736
20188,164,401
3,676,084
11,840,485
20198,322,096
3,694,89412,016,990
20208,496,7134,290,85412,787,567

CARTA CARUMAN ANGGOTA DARI TAHUN 2015 - 2020

Mobirise

Peningkatan bagi tahun 2020 berbanding 2019 adalah sebanyak RM770,577 iaitu peningkatan sebanyak 6%


CARTA ASET SEMASA DARI TAHUN 2015 - 2020

Mobirise

Penurunan jumlah aset semasa bagi tahun 2020 berbanding 2019 adalah sebanyak RM1,688,437 iaitu menurun sebanyak 23%.

CARTA BAYARAN DIVIDEN DARI TAHUN 2015 - 2020

Mobirise

Pemberian dividen kepada anggota untuk modal saham dan modal yuran bagi tahun 2020 berbanding 2019 meningkat (saham) dan meningkat (yuran) sebanyak :-

i) Modal Saham RM158,906 (49%) - (Penurunan RM167,530 - RM326,436)

ii) Modal Yuran RM34,066 (12%) - (Penurunan RM246,871 - RM280,937)


BIL KADAR GAJI POTONGAN MODAL YURAN
ANGGOTA SEBULAN
1Kurang Daripada Satu Ribu Ringgit
(<RM 1,000.00)
RM 30.00
2Satu Ribu Satu Ringgit Hingga Satu Ribu Lima Ratus
(RM 1,001.00 – RM 1,500.00)
RM 40.00
3Satu Ribu Lima Ratus Satu Ke Atas
(>RM 1,500.00)
RM 50.00

Sila muat turun borang yang berkenaan untuk sebarang urusan

BORANG
Borang Pendaftaran AnggotaMuat Turun
Borang Tambah Saham AggotaMuat Turun
Borang Tambah Yuran AnggotaMuat Turun
Borang Tarik Diri AnggotaMuat Turun
ALAMAT

WISMA KOSPEK MBK Berhad
B-822, Tingkat 1, Jalan Bukit Ubi, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur

HUBUNGI

Telefon :09-5156416 / 09-5156418
Faks : 09-5156417
Email : kospekmpk263@gmail.com